Samfunnsplanleggere

Dine samfunnsplanleggere i Aurskog-Høland

Samfunnsplanlegger


Samunnsplanleggerne hos oss hjelper deg gjerne med

  • Prosjektledelse av utviklings- og/eller omorganiseringsprosjekter
  • Framskrivning av befolkning og behov for tjenester
  • Generell rådgivning på kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Prosjektdeltakelse i byggeprosjekter for helsebygg
Kontakt oss

Snakk med oss om

Samfunnsplanlegging