Skip links

Prosjektledelse

Kløver Rådgivnings ansatte har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter – med gode resultater. Vi kan bistå fra tidligfase med skisse -og forprosjekt til gjennomføring og oppfølging i garantiperioden.

Kløver Rådgivning har erfarne prosjekt -og byggeledere som har gjennomført komplekse byggeprosjekter både i privat og offentlig regi.

Kløver Rådgivning er en komplett leverandør av byggherretjenester.

Eksempler på tjenester vi leverer er: :

 • Bygg- og prosjektledelse
 • Styre mot rett: økonomi, kvalitet, tid og SHA
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Kontraktsoppfølging
 • Oppfølging av avvik, tillegg og endringer
 • Byggesøknad og offentlig saksbehandling
 • Innkjøp
 • Brukermedvirkning og workshop-arbeid
 • Hindringsanalyse
 • Prosjektgranskning
 • Kvalitetssikring
 • Møteledelse
 • Rapportering
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggherreforskriften, sikre lovpålagte oppgaver:
 • Forhåndsmelding til arbeidstilsynet
 • Utarbeidelse av SHA-plan
 • Vernerunder og avvikshåndtering
 • Risikokartlegging (ROS-analyse)
 • Sikkerjobb-analyse
 • KU – rollen
 • KP – rollen

TELL A FRIEND