Skip links

Bjørkebadet

Totalentreprise. Jens Kristian Waaler har vært prosjektleder fra for -og skisseprosjekt til gjennomføring og garantiperiode.