Skip links

Setskog renseanlegg

Totalentreprise, 5,5 mill. kroner eksl. mva. Johan Tørnby var Prosjektleder.  Byggherrens representant med ansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet/funksjon. Foresto som BH. SHA-representant.