Skip links

Aurskog-Høland Helsehus

Totalentreprise, 186 mill. kroner inkl. mva. Johan Tørnby var prosjektleder med ansvar for skisseprosjekt, forprosjekt og utførelsesfasen.