Skip links

Festningsåsen barnehage

Totalentreprise. Tilbygg for 3 avdelinger. Prosjektkostnad 16,5 mill. kroner ekskl. mva. Johan Tørnby har vært prosjektleder fra mulighetsstudie til ferdigstillelse. Ansvarlig for kalkyle og budsjett, samt SHA, kvalitet og fremdrift.