Skip links

Juridiske tjenester

Juridiske tjenester innen:

Entreprise
– Kontrakter
– Anskaffelsesdokumenter
– NS

Anskaffelsesrett
– Anbudsdokumenter
– Avtaleoppfølgning
– Kontrakter

Arv og skifte
– Testament
– Uskifte
– Dødsboskifte

Familierett
– Ektepakt
– Samlivsavtale
– Samlivsbrudd
– Skilsmisseoppgjør

Bolig og fast eiendom
– Nabotvister
– Byggherreansvar
– Feil og mangler
– Eiendomstvister

Forsikringsrett
– Skadeforsikring
– Forsikringsoppgjør

Avtalerett
– Privatrettslige avtaler generelt