Prosjektledelse

Kløvers ansatte har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter – med gode resultater. Vi kan bistå fra tidligfase med skisse -og forprosjekt til gjennomføring og oppfølging i garantiperioden.

Kløver Rådgivning har erfarne prosjekt -og byggeledere som har gjennomført komplekse byggeprosjekter både i privat og offentlig regi.

Kløver Rådgivning er en komplett leverandør av byggherretjenester.

Eksempler på tjenester vi leverer er

 • Bygg- og prosjektledelse
 • Styre mot rett: økonomi, kvalitet, tid og SHA
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Kontraktsoppfølging
 • Oppfølging av avvik, tillegg og endringer
 • Byggesøknad og offentlig saksbehandling
 • Innkjøp
 • Brukermedvirkning og workshop-arbeid
 • Hindringsanalyse
 • Prosjektgranskning
 • Kvalitetssikring
 • Møteledelse
 • Rapportering
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggherreforskriften, sikre lovpålagte oppgaver:
 • Forhåndsmelding til arbeidstilsynet
 • Utarbeidelse av SHA-plan
 • Vernerunder og avvikshåndtering
 • Risikokartlegging (ROS-analyse)
 • Sikkerjobb-analyse
 • KU – rollen
 • KP – rollen

Kontakt oss

Takk, din melding er mottatt. Du vil høre fra oss snarest
Oops! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen eller kontakt oss på telefon 986 47 985

Snakk med oss om