Skip links

Rådgivning

Kløver Rådgivning bidrar med utvikling av gode beslutningsgrunnlag for valg av investeringsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Kløver Rådgivning kan levere tverrfaglige prosjektgrupper med kompetanse innen økonomi, marked, helse og rehabilitering, arkitektur, byggeteknisk, jus og politikk/samfunn. Med andre ord kan vi tilby helthetlige analyser som hjelper beslutningstakere til å ta bedre valg.

Kløver Rådgivning er også sertifisert takseringsfirma gjennom Norsk Takst.

Eksempel på tjenester vi leverer er:

  • Behovsanalyser
  • Mulighetsstudier
  • Driftskonseptutredninger
  • Konsekvensvurderinger
  • Finansieringsanalyser / OPS
  • Evalueringer
  • Usikkerhetsanalyser
  • Kvalitetssikring
  • Bistand i offentlige anskaffelser
  • Prosjekt- og prosessledelse

Se forøvrig vår prisliste