Skip links

Ansatte

Johan Tørnby

Johan Tørnby

Daglig leder/Prosjektleder

Prosjektleder med totalansvar for oppfølging og ledelse fra konseptfase til gjennomføringsfase, herunder:

  • Prosjektleder (PL)
  • Byggeleder (BL)
  • SHA (oppfølging HMS i henhold til krav angitt i byggherreforskriften)

Besitter bred erfaring med prosjektledelse både fra kommunal og privat sektor.

E-post: johan@kløver.com

Tlf: 922 39 265

Jane Brit Løland

Jane Brit Løland

Advokat

Besitter bred erfaring fra erstatningsrett, avtalerett, ansvarforsikring, offentlige anskaffelser og entrepriserett. Tilbyr generell juridisk rådgiving til private og næringsdrivende.

E-post: janebrit@kløver.com

Tlf: 986 47 985

Jens Kristian Waaler

Jens Kristian Waaler

Styremedlem

Diplomøkonom i økonomi og administrasjon, videreutdanning ved Eiendomsakademiet og PRINCE2 sertifisering.

Lang arbeidserfaring fra primærnæringen, prosjektleder i offentlig sektor, forskjellige styreverv i næringslivsorganisasjoner og foredragsvirksomhet.

E-post: jenskristian@kløver.com

Tlf: 926 00 932

Siw Heggevik Lund

Siw Heggevik Lund

Styremedlem
Bachelor i sykepleie med videreutdanning i ledelse og samfunnsplanlegging.

Prosjektleder, med bred erfaring innenfor virksomhetsarkitektur, brukermedvirkning med tilhørende gevinstrealisering, business case med mer.

E-post: siw@kløver.com
Tlf: 406 13 525
Olav Borud

Olav Borud

Styreleder

Siviløkonom fra NHH med bred controllererfaring, både fra kommunal og privat sektor. Gjennom sin funksjon hatt ansvar for kalkyle, analysearbeid og økonomisk rapportering for flere større prosjekter.

E-post: olav@kløver.com

Tlf: 917 12 135

Aina Stamsaas Bolkesjø

Aina Stamsaas Bolkesjø

Teknisk tegner

Prosjektleder/ BIM-koordinator /Arkitektur-prosjektering

Besitter erfaring fra entreprenør hvor vedkommende har forestått arkitekturprosjektering av blant annet ombygging av sykehjem. Besitter bred erfaring innenfor oppvekst og utdanning da hun tidligere har arbeidet som lærer.

Erfaring med DAK 2D/3D, Noroff

E-post: aina@kloverradgivning.com

Tlf: 905 25 321

Helene Dalheim Sand

Prosjekt- og konseptutvikler

Erfaring som konseptutvikler innen detaljhandel. Utdannet ved Westerdals Oslo ACT (Nå høyskolen Kristiania)

TELL A FRIEND