Vi tar
muligheter
på alvor!

Kløver rådgivning tilbyr alle tjenester som er nødvendige for at et prosjekt skal få et best mulig resultat. Vi tilbyr også et bredt utvalg av juridiske tjenester.

Et kreativt kompetanseverksted

Kompetanse og kreativitet møtes for å tilby tjenester som skal være til nytte, gi kunden en opplevelse, og sprenge grenser. Når individets sterke sider settes i fokus kommer resten av seg selv.

Kløver rådgivnings ansatte har bred erfaring innen prosjektledelse og byggherreledelse for komplekse prosjekter

OM oss

Kløver rådgivning tilbyr byggherretjenester, byggeledelse, taksering, prosjektledelse og juridiske tjenester på Nedre Romerike.

Kløver Rådgivning

Vi vurderer potensialet i mulighetene i et profesjonelt rammeverk. Etter at rammene i prosjektet er besluttet er det Kløver rådgivning sin rolle å sørge for kontroll

  • Kontroll på at kunden får innfridd sine forventinger
  • Kontroll på prosess. Alt fra bestilling/programmering til ferdigstillelse
  • Kontroll på styringsparameterne: økonomi, fremdrift, kvalitet, risiko, omfang og gevinster.
Ta en prat med oss i dag

Snakk med oss om

Samfunnsplanlegging