Skip links

Vi tar
muligheter
på alvor!

Kløver rådgivning tilbyr alle tjenester som er nødvendige for at et prosjekt skal få et best mulig resultat. Vi tilbyr også et bredt utvalg av juridiske tjenester.

Om Kløver rådgivning

Kløver rådgivning tilbyr byggherretjenester, byggeledelse, prosjektledelse og juridiske tjenester på Nedre Romerike.

VISJON

Kløver Rådgivning er et verksted hvor kompetanse og kreativitet møtes for å gi tjenester som skal:

  • Gi en opplevelse – se kunden, gi håpet en sjanse til å bli realitet
  • Være til nytte – kompetanse er kun verdifull dersom den omsettes
  • Sprenge grenser – den eneste måten å komme seg videre på er å lære av feil

Når individets sterke sider settes i fokus kommer resten av seg selv!

OM OSS

Vi vurderer potensialet i mulighetene i et profesjonelt rammeverk. Etter at rammene i prosjektet er besluttet er det Kløver rådgivning sin rolle å sørge for KONTROLL.

  • Kontroll på at kunden får innfridd sine forventinger
  • Kontroll på prosess. Alt fra bestilling/programmering til ferdigstillelse
  • Kontroll på styringsparameterne: økonomi, fremdrift, kvalitet, risiko, omfang og gevinster.

Kløver rådgivnings ansatte har bred erfaring innen prosjektledelse og byggherreledelse for komplekse prosjekter

Vi jobber med

lidenskap

Jobb med oss

Kløver Rådgivning tilbyr profesjonell prosjektledelse for offentlige og private byggherrer